ÜRITUSED

Vilistlaste kokkutulek Kääriku talus 13.09.2014 

01

AjaTelg näituse avamine

EKA G galeriis 24.09.2014

02

/

/

03

/

Tekstiilikunstnike ava-tud stuudiod 27.09.2014 

OUR SCHOOL

1/5

UUDISED

Tekstiilinäitus "100" 

Eesti Tekstiilikunstnike Liit korraldab 2015.a. jaanuaris Tallinna Kunstihoones professionaalse tekstiilikunsi suurnäitust SADA.

Näitus SADA toob vaatajate ette kaleidoskoobi Eesti tekstiilikunsti klassikast uudisloominguni.

 

 

1970. aastatel püüdis tekstiilikunst rõhutada monumentaalsust ja sisulist kandvust, seetõttu pöörduti üha enam kujutava kunsti stiilivõtete poole. Algas käsitrükitehnikate õpetamine.Tudengid korraldasid populaarseid ERKI moeshowsid, paljud tekstiilitudengid osalesid Kaljo Põllu õppeekspeditsioonidel soome-ugri rahvaste juurde. Anu Raud viis suvised etnograafiapraktikad Kihnu saarele.

 

1980. keskpaigast muutus õppeprotsess loovamaks ja vabamaks, hakati juurutama õppetööde sügavamat analüüsi.

 

1990. aastatel algas koostöö Helsingi Tööstuskunsti Kõrgkooliga. Alustati erialakeskse arvutiõpetusega. Käivitusid erialased valikained, erinevate autoritehnikate katsetamine. Sidemete loomine eesti tekstiilitööstusega. Osalemine sisustuskangaste kavandite kollektsiooniga Heimtextil messil Frankfurtis.

 

1998. aastal asutati Mari Adamsoni preemia parimale tekstiiliüliõpilasele.

 

Aastatel 2004-2012 kaasajastati täielikult kogu töökodade sisseseade, välja vaheti kõik masinad, lisaks osteti kõrgtehnoloogilisi seadmeid, nt TC1 ja muud.

 

Alates 2004 aastast kaasajastati ka õppekava ja võeti suund disainihariduse süvendamisele. Õppesse lisati mitmed uued suunad, nt sotsiaalne disain (1.projekt 2004) ja interaktiivsete tekstiilide õpetus. Aluse pani sellele Arukate toodete projekt 2005-2008. Alustati aktiivset rahusvahelist suhtlust ja koostööprojekte jne.

TULE ÕPPIMA

OSALE ÕPITOAS

ASUKOHT

TEKSTIILIDISAIN KUNSTIAKADEEMIAS

 

EKA otseseks eelkäijaks on 1914.aastal asutatud Eesti kunstiseltsi Tallinna Kunsttööstuskool. Naiskäsitöö (juh. E.Paulberg) õppetöökoda oli üks esimestest, mis 1917 kooli uues põhikirjaga ellu kutsuti. Naiskäsitöö erialal õpetati põhiliselt tikandit. Riigi Kunsttööstuskooli tekstiili eriala kasvandikest on Eesti tekstiilikunsti ajalukku läinud Mari Adamson, Leesi Erm ja Ellen Hansen.

 

Pärast sõda, 1944-51, algas süstemaatiline kõrgema haridusega tekstiilikunstnike ettevalmistamine Eestis. Professor Mari Adamson, silmapaistev isiksus ja tekstiilikunstnik, olles pärast Kunsttööstuskoolis õppimist täiendanud end “Pallases”, Pariisi ja 1940 Jaan Koorti nimelises Riigi Rakenduskunstikoolis telgedel kudumises, töötas kateedris üle 30 aasta. Õppetöö tarbekunsti aladel kestis 6 aastat.

 

1950. aastad olid tekstiilikunstihariduses otsingute aastad. Suures mahus tegeldi ornamentaalse ja figuraalse (sageli nõukoguse-temaatilise) kompositsiooniga. Koostööd tehti mitmete ettevõtetega (Punane Koit, Sindi 1.dets. nimeline Tekstiilikombinaat, Pärnu Linavabrik), kus toimusid suvised tööstuspraktikad.

 

1960. aasate “sula” ajal alustas ERKI koostööd sotsialismimaade kõrgkoolidega. Põhitähelepanu pöörati tarbetekstiilide kujundamisele. Õppekavasse kuulus eeskätt interjööriga seotud dekoratiivne tekstiil üksikesemest ansamblini välja. Gobelääntehnika maalilistest omadustest lähtuv loominguline vabadus inspireeris diplomitöö teemana tulevasi õppejõude Anu Rauda ja Maasike Maasikut.

Näitus "Eesti disain. Tööstustekstiil"

Näituse toimumise aeg ETDM (Lai 17, Tallinn) on 07.09.2014 – 9.11.2014.

Eesti tekstiilitööstusel on pikk ja kirju ajalugu ning märkimisväärne roll nii siinse majandus- kui disianiajaloo seisukohalt.

Näitusega tuuakse vaatajani suurepäraseid leide eesti tööstus-tekstiilist,  eksponeerides tahke selle tööstusharu arengust ja võimalustest eelkõige disaini ja disaineri vaatepunktist.

Tekstiil100 pop-up pood

Septembris avatakse taas EKA tekstiilidisaini värskete vilistlaste toodete esitlus ja müük pop-up poena DisainiÖÖ festivali raames kinos "Helios", mis valmisid Tekstiil 100 projekti raames.

Õpitoad EKAs 27.09.2014

04

/

Näitus "Tallinn toile"

Septembris avatakse HOP galeriis tekstiilikunstnik Krista Leesi näitus, mis lähtub prantsuse ajaloolise kangatrükistiili toile de jouy mängureeglitest.